Aktualizacja Melpe 1.12.2021
Z dniem 1.12.2021 wprowadzamy trzy nowe funkcjonalności obejmujące:
  1. Wysyłanie faktur w postaci załącznika PDF
Możliwość wysyłania dokumentów sprzedaży poprzez e-mail w postaci załączników PDF/
  1. Nowe szablony wydruku faktur
Zmiana obejmuje możliwość wyboru odpowiedniego układu graficznego i kolorystycznego wystawianych dokumentów sprzedaży oraz możliwość dodania tekstu do stopki faktury, nazwy domeny strony internetowej, adresu e-mail i numeru telefonu.
  1. Poprawa uprawnień użytkowników do nowych serii numeracji
Automatyczne nadawanie uprawnień wszystkim użytkownikom firmy do nowej serii numeracji dokumentów. Pełny opis zmian zaprezentowany został w kolejnych punktach.

1. Wysyłanie faktur w postaci załącznika PDF

Część z kontrahentów wymaga wysyłania e-mail z dokumentem sprzedaży z załączoną fakturą w postaci pliku PDF. Wprowadziliśmy do programu funkcję, która umożliwia spełnienie tego warunku. Wybierając z menu dokumentów sprzedaży, funkcję wyślij dokument, użytkownik może dodatkowo zaznaczyć opcję generowania załącznika w postaci pliku PDF. Wysłana wiadomość oprócz dotychczasowych informacji o wystawionej fakturze i linku do faktury, będzie zawierała plik PDF z fakturą.

2. Nowe szablony wydruku faktur

Poprzednia aktualizacja zmieniała wygląd wiadomości e-mail z fakturami i przypomnieniami o zapłacie. Przyszedł czas na poprawę wyglądu samych faktur. Przygotowaliśmy nowe szablony graficzne wydruku faktur, które dodatkowo można dopasowywać pod względem koloru do własnych potrzeb np. kolorów firmowych lub logo. Wybierając z górnego menu USTAWIENIA a następnie z zakładki DOKUMENTY | SZABLONY WYDRUKÓW przechodzimy do miejsca, w którym możemy wybrać odpowiedni szablon. Do wyboru mamy cztery nowe propozycje oraz dotychczas obowiązujący. Każdy z szablonów posiada możliwość zmiany kolorystyki.  Dokonując zmiany koloru można w każdej chwili wybrać podgląd wydruku, który wygeneruje przykładową fakturę. W każdej chwili można wrócić do początkowych ustawień szablonu klikając na przycisk KOLOR DOMYŚLNY. Wybór szablonu, według którego generowane będą dokumenty, odbywa się poprzez przycisk WYBIERZ.  Obowiązujący szablon będzie dodatkowo otoczony niebieską ramką. Nowy element, który pojawił się na wydruku faktury to stopka. Treść, która będzie wyświetlana na dole dokumentu, dodajemy również w ustawieniach firmy w zakładce DOKUMENTY | STOPKA FAKTURY. Dane kontaktowe takie jak adres strony www, e-mail oraz telefon pobierane są z pól w danych firmy USTAWIENIA | FIRMA | DANE FIRMY.

3. Poprawa uprawnień użytkowników do nowych serii numeracji

W momencie dodania nowej serii numeracji dokumentów przez Administratora firmy, program automatycznie nadaje wszystkim użytkownikom firmy, prawo z dostępem do tej serii numeracji. Dotychczas Administrator, po utworzeniu nowej serii numeracji, musiał nadawać uprawnienia do tej serii dla poszczególnych użytkowników.

Aktualizacja oprogramowania do fakturowania Melpe

Stale podnosimy użyteczność korzystania z naszego systemu w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników. W przypadku pytań dotyczących wprowadzonych zmian oraz propozycji usprawnienia programu prosimy o kontakt e-mailowy: pomoc@melpe.pl