Aktualizacja Melpe – 1 kwartał 2021

W pierwszym kwartale 2021 roku wprowadzamy aktualizacje dotyczące między innymi kwestii numeracji na wydrukach, integracji zadań w Melpe z Google Calendar, czy też możliwości generowania raportu listy faktur zakupu. Aktualizacja wprowadza także pewne zmiany wizualne, które są zapowiedzią większych udoskonaleń layoutu programu.

Lista wprowadzonych nowości:

 1. Kod kraju przed numerem NIP na wydrukach
 2. Połączenie zadań w melpe z Google Calendar
 3. API
 4. Raport listy faktur zakupu w pliku excel i pdf
 5. Zmiany wizualne wpływające także na ergonomię pracy
 6. Modyfikacja nazwy plików pobieranych faktur
 7. Zmiana danych osób wystawiających faktury
 8. Nowy typ dokumentu – nota obciążeniowa

1. Kod kraju przed numerem NIP na wydrukach

Zmiana wprowadza opcję wyświetlania kodu kraju przed numerem NIP na wydrukach faktur.

Wyświetlanie kodu kraju np. PL przed numerem NIP w danych sprzedawcy na wydruku faktury możliwe jest po spełnieniu dwóch warunków:

 • Zaznaczony jest parametr informujący o tym, że firma posiada aktywny numer VAT-UE

Wyboru tej opcji można dokonać podczas dodawania firmy w programie lub w ustawieniach firmy – Dane księgowe.

 • Wybór jednej ze stawek VAT w transakcjach z podmiotami w UE:  0% WDTnp UE-u

Wydruk kodu kraju np. DE w danych nabywcy zależy od poprawnego oznaczenia posiadania przez kontrahenta aktywnego statusu VAT-UE.

2. Połączenie zadań w Melpe z Google Calendar

Jeżeli przyzwyczajeni są Państwo na do pracy z kalendarzem Google i tam rejestrują wszelkie terminy wydarzeń i przypomnienia, to w Melpe pojawiła się możliwość integracji konta użytkownika z jego kalendarzem w Google. Wszystkie terminy z CRM w Melpe znajdą się automatycznie w kalendarzu Google.

W jaki sposób połączyć kalendarz Melpe z kalendarzem użytkownika Google?

W celu integracji należy wejść w Melpe do profilu użytkownika i w sekcji „Podstawowe dane” przejść na zakładkę Integracje.

 

Należy kliknąć przycisk „Zaloguj w Google Calendar”. Otworzy się okno logowania – niezbędne jest logowanie na konto Google, którego kalendarz chcemy zsynchronizować. Po zalogowaniu należy zezwolić aplikacji Melpe na dostęp do kalendarza. Następnie ponownie niezbędne jest potwierdzenie zezwolenia.

Zezwalając Melpe na dostęp do kalendarza Google decydujesz się na umieszczanie zadań i terminów w kalendarzu. Żadne inne informacje nie są pobierane i wysłane z Melpe.

Żeby wydarzenia z Melpe widoczne były w Twoim kalendarzu Google potrzebna jest jeszcze zgoda administratora firmy, który musi przyznać uprawnienia użytkownikowi (Ustawienia – Lista użytkowników – Zmień uprawnienia).

3. API

Przygotowaliśmy nową funkcjonalność, która pozwala na integrację aplikacji zewnętrznych. Za pomocą dostępnego w Melpe API można zautomatyzować generowanie faktur np. na podstawie zamówień ze sklepu internetowego. Czytelnie opisane funkcje pozwalają na przygotowanie integracji z dowolnym programem zewnętrznym.

Jeżeli potrzebujesz zintegrować Twoją aplikację z Melpe za pomocą API poinformuj nas o tym lub zleć swojemu programiście.

Opis dostępnych funkcji API dostępny jest pod adresem  https://panel.melpe.gq/api/v1/.

Obecnie pracujemy nad dodatkiem łączącym sklep internetowy WooCommerce z  naszym programem.

4. Raport listy faktur zakupu w pliku excel i pdf

Na listach dokumentów związanych z zakupem przygotowaliśmy funkcję, która tworzy raport z zestawieniem dokumentów za dany okres. Raport można wygenerować do pliku pdf lub xls. Raport do pliku Excel zawiera więcej danych i  dodatkowo można modyfikować go dostosowując pod własne potrzeby.

Generowanie raportów odbywa się w identyczny sposób ja na liście dokumentów sprzedaży.

Wybieramy odpowiedni typ dokumentów i filtrujemy z użyciem dostępnych opcji:

 • okresu,
 • serii numeracji
 • oraz poprzez możliwość wyszukiwania po fragmencie tekstu np. nazwie kontrahenta.

Następnie, w zależności czy chcemy wygenerować raport pdf czy xls, klikamy na odpowiedni przycisk.

5. Zmiany wizualne

Wstępem do planowanych zmian wizualnych jest wdrożenie:

 • poprawa działania i wyglądu menu głównego aplikacji,
 • nowy filtr zakresu dat na listach dokumentów i rozrachunkach.

Dostępne są opcje szybkiego wyboru typu Miesiąc – aktualny itp.

6. Zmiana nazwy plików pobieranych faktur

Wsłuchując się w sugestie zgłaszane przez użytkowników zmieniliśmy algorytm, który nadawał nazwy zapisywanym fakturom do plików pdf. Obecnie w nazwie pliku znajduje się numer faktury i termin wygenerowania pliku, dzięki czemu już po nazwie pliku wiemy jaka faktura znajduje się w pliku.

7. Dane osoby wystawiającej faktury

Również w związku z Państwa sugestiami wprowadzamy zmiany dotyczące danych osoby wystawiającej dokument na wydruku faktury. Poprzednia aktualizacja umożliwiła użytkownikom na wprowadzenie odrębnych danych, które wyświetlały się na wydruku faktury.

Jednak takie rozwiązanie nie sprawdziło się w przypadku, gdy użytkownik posiadał dostęp do kilku firm. Obecnie wprowadzone zmiany umożliwiają wprowadzenie przez administratora odrębnych danych osoby wystawiającej fakturę  w każdej firmie z osobna. Opcja dostępna jest w menu „Ustawienia – Lista użytkowników”.

Z menu przy każdym użytkowniku wybieramy „Edycja nazwy użytkownika”. Dokonana w ten sposób zmiana widoczna będzie dla nowo utworzonych dokumentów.

 

8. Nowy typ dokumentu – nota obciążeniowa

W menu „Dokumenty – Sprzedaż” pojawił się nowy typ dokumentu Nota obciążeniowa.

Notę obciążeniową (nazywana również notą księgową) wystawiamy w przypadku dokumentowania przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.