Dodanie płatności do faktury w Melpe

Jeśli zechcemy wprowadzić zapłatę za fakturę to musimy najpierw zaznaczyć fakturę na liście faktur lub w nią wejść klikając na numer dokumentu.Kopiowanie faktury - system MelpeZ bocznego menu wybieramy pozycję Wprowadź zapłatę.Wprowadzenie zapłatyNa ekranie pojawi się formularz wprowadzania wpłat lub wypłat. Omówimy go sobie teraz szczegółowo.

Rejestr – Wybieramy skąd ubędzie lub gdzie przybędzie pieniędzy. Do wyboru mamy konto bankowe lub kasę.

Rodzaj operacji – To istotne aby mieć pewność że wykonujemy odpowiednią operację. Definiujemy czy dokonano wpłaty czy wypłaty.

Data płatności – Zawiera jak sama nazwa wskazuje datę dokonania operacji. Domyślnie przyjmuje dzisiejszą datę.

Seria numeracji – Z listy wybieramy schemat numeracji wedle którego ma być ponumerowana dana faktura. Na liście znajduje się również dodatkowa pozycja o nazwie Inny. Jeśli ją wybierzemy to naszym oczom ukaże się formularz dodawania nowej serii numeracji. Wypełniamy go analogicznie jak ten z kroku dodawania nowej serii numeracji.

Numer – To pole pokazuje nam jaki numer zostanie przypisany do naszej operacji. Jeśli w naszym schemacie serii używamy zmiennej kolejnego numeru, będziemy mieli możliwość wprowadzenia własnego numeru.

Kontrahent – Z rozwijanej listy wybieramy naszego kontrahenta który dokonał wpłaty lub wypłaty. Na liście jest też opcja dodania nowego kontrahenta. Po wyborze tej opcji pojawi nam się formularz dodawania kontrahenta. Formularz wypełniamy analogicznie do tego z kroku dodawanie nowego kontrahenta w zakładce Kartoteki.

Kwota płatności – Wpisujemy liczbowo ile zostało wpłacone lub wypłacone.

Waluta – Z listy dostępnych walut wybieramy walutę na którą ma być wystawiona faktura. Domyślna wartość to waluta w której jest wystawiony dany dokument.

Opis – Krótki opis płatności.Dodaj płatnośćKiedy skończymy uzupełniać dane klikamy Zapisz.Po skończonej operacji płatność powinna pojawić się w zakładce Rozliczenia danej faktury.Rozliczenia