Faktura do paragonu – jakie są zasady jej wystawiania?
Zewidencjonowany zakup towarów lub usług może być potwierdzony fakturą VAT na prośbę klienta. Dokument powinien być wystawiony do 3 miesięcy, w którym otrzymano całość bądź część zapłaty. Zasady dotyczące wystawiania paragonu z NIP jako fakturę od 2020 roku nie powodują zmian i dużego obciążenia dla sprzedawców. Usługodawcy nie muszą dodawać nowych funkcji w urządzeniach rejestrujących sprzedaż ani ich wymieniać. Kiedy można wystawić fakturę na podstawie paragonu?

Wystawienie faktury do paragonu

Od 1 stycznia 2020 roku, jeśli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, możliwe jest wystawienie faktury. Faktura drukowana jest po uprzednim poinformowaniu sprzedawcy.

Jak wystawić fakturę do paragonu w przypadku podmiotów gospodarczych?

Dostawca towaru bądź usługi będzie mógł wystawić taką fakturę jedynie w sytuacji, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Brak NIP na paragonie skutkuje uznaniem zakupu jako prywatnego i faktura może być w takiej sytuacji wystawiona również bez numeru NIP.

Faktura na podstawie paragonu dla konsumenta

Wystawianie faktur na podstawie paragonów dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej nie uległy zmianie. W zakresie wystawiania faktur do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stosuje się zasady określone w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT. Umieszczanie NIP-u na paragonie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, co oznacza, że osoby prywatne w dalszym ciągu mogą zażądać wystawienia faktury do paragonu bez NIP-u. Taka faktura nie musi zawierać numeru identyfikacji podatkowej.

Faktura do paragonu bez NIP – konsekwencje

W przypadku wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP nabywcy przewidywane są surowe kary. Nieprzestrzeganie zasad wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Kary dotyczą zarówno podatnika, jak i nabywcy, który ujmie taką fakturę w ewidencji.

Wzór faktury do paragonu

Wystawienie faktury standardowej lub dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w Melpe jest bardzo intuicyjne. Otwierając główny panel użytkownika i klikając w zakładkę „Dokumenty – Sprzedaż” otrzymujemy gotowe formularze najpopularniejszych dokumentów sprzedaży. Wybieramy opcję FV, uzupełniamy dane zgodnie z podanymi przez klienta danymi do faktur. Oczywiście należy dobrać odpowiedni typ kontrahenta. Możliwe jest wystawianie faktur jako kolejnych w serii i przypisywania ich do odpowiedniego okresu rozliczeniowego.