Faktura uproszczona – kluczowe informacje
Faktura uproszczona jest dokumentem potwierdzającym zawartą transakcję, stanowi jednocześnie dowód księgowy, na podstawie którego podatnik ma możliwość odliczenia podatku VAT. Jest ona także podstawą do wykazania sprzedaży. Według Ministerstwa Finansów faktury uproszczone, najprościej mówiąc, to paragony do określonej kwoty zawierające numer NIP. W przypadku wystawienia tego dokumentu sprzedawca nie może z tytułu tej samej sprzedaży wystawić faktury standardowej, jako dodatkowe potwierdzenie transakcji.

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej?

Występują wyjątki, w których nie można wystawić faktury uproszczonej, nawet spełniając warunki kwotowe:
 • Podczas sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium całego kraju.
 • Kiedy nabywcą produktu jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 • Podczas wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.

Korekta faktury uproszczonej

Zwrócono uwagę na ryzyko niezamierzonej pomyłki w przepisaniu lub podaniu numeru NIP, czyli:
 • brak jednej cyfry,
 • przestawienie cyfr,
 • pomyłka w jednej cyfrze.
Jako niezamierzoną pomyłkę nie jest uznawane niepodanie NIP-u lub przekazanie NIP-u innego podatnika. W przypadku paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną lub faktury wystawionej do paragonu fiskalnego możliwe jest wystawienie noty korygującej. Wymaga ona akceptacji wystawcy faktury uproszczonej. Po korekcie na skorygowanej fakturze musi znaleźć się numer paragonu fiskalnego i unikatowy numer kasy, z której został wystawiony paragon.

Faktura uproszczona do jakiej kwoty?

Do wystawienia faktury uproszczonej ma prawo każdy podatnik, którego sprzedaż mieści się w ustawowych widełkach. Faktura uproszczona może być wystawiona do kwoty 450 zł brutto. Jeśli określona jest w euro, nie może przekraczać 100€.

Co musi znajdować się na fakturze uproszczonej?

Uproszczona faktura nie musi zawierać szczegółowych danych dotyczących nabywcy czy stawki podatku. Przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim dowolność w zakresie wymaganych na niej danych. Informacje, jakie jednak muszą się znaleźć na dokumencie, jakim jest faktura uproszczona to:
 • Data jej wystawienia
 • Data sprzedaży
 • NIP sprzedawcy
 • NIP nabywcy
 • Nazwa towaru lub usługi
 • Kwota należności ogółem
 • Unikalny kolejny numer faktury uproszczonej
 • Kwota ewentualnych obniżek i rabatów
 • Dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek
Jeśli faktura posiada wszystkie powyższe informacje, musi być zaakceptowana i uznana we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Faktura uproszczona a faktura vat

Od wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących wystawiania faktur do paragonów fiskalnych minęło już trochę czasu, jednakże dla wielu jest to wciąż niezrozumiałe rozwiązanie. Doprowadziło to do wielu wątpliwości i pytań. Na czym polega więc różnica pomiędzy fakturami i czy w ogóle występuje? Faktura uproszczona jest uznawana na równi z fakturą standardową, a to, co ją odróżnia to mniejsza ilość danych znajdujących się na dokumencie. Poza tym regulacje prawne jej dotyczące pozostają bez zmian. Na jej podstawie podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT, a wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Paragon fiskalny z nip a faktura uproszczona

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT przedsiębiorcy mają obowiązek wykazywać sprzedaż udokumentowaną fakturami uproszczonymi. W wielu przypadkach można też potraktować paragon jako fakturę uproszczoną. Przykład: Przedsiębiorca świadczący drobne usługi lub sprzedający produkty w niskich cenach może wykazać sprzedaż w rejestrze VAT na podstawie dobowego raportu z kasy fiskalnej. Jest to ogromne ułatwienie dla osób prowadzących działalność, ponieważ minimalizuje czas, który trzeba poświęcić na formalności. Każdy przedsiębiorca powinien na bieżąco śledzić zmieniające się przepisy, aby przez nieuwagę nie zostały nałożone sankcję poprzez podwójne opodatkowanie. W przypadku prowadzenia działalności warto zdecydować się na system do fakturowania, który umożliwi bezpieczne i szybkie rozliczenia.