Melpe – program do fakturowania w języku rosyjskim

Wystawianie faktur w języku polskim to domyślna funkcja Melpe, ale mając świadomość obsługi przedsiębiorców nieposługujących się biegle językiem polskim, udostępniliśmy także możliwość korzystania z naszego programu w języku rosyjskim. Program został przygotowany zarówno pod kątem zmiany języka całej strony, jak i wprowadzania faktur w walucie zagranicznej. Jak to działa?

Melpe w języku rosyjskim

Program Melpe jest dostępny w wersji rosyjskojęzycznej dzięki przetłumaczeniu menu, poszczególnych opcji programu, a także większości komunikatów pojawiających się podczas wystawiania faktur i pracy z programem. Wybór wersji językowej dla strony jest niezwykle prosty – wystarczy jedno kliknięcie w ikonkę użytkownika w prawym górnym rogu głównego menu, by uzyskać dostęp do dostępnych wersji językowych programu.

Korzystając z Melpe w wersji rosyjskojęzycznej nie tracisz funkcjonalności programu i nie musisz obawiać się też, że jego tłumaczenie będzie niekompletne lub przygotowane na bazie nietrafnych tłumaczeń z Google Tłumacz generowanych automatycznie przy wejściu na obcojęzyczne strony internetowe. Dbamy o to, by każdy użytkownik mógł w miarę możliwości poruszać się po naszym programie w pełni swobodnie i wystawiać prawidłowo faktury, dokumenty sprzedażowe i rozliczenia w dopasowanym do swoich potrzeb języku.

Obsługa programu Melpe w wersji rosyjskojęzycznej dotyczy wszystkich informacji wyświetlanych na stronie podczas obsługi programu, w tym także dokumentów i informacji wprowadzonych podczas korzystania z polskojęzycznej wersji programu. Zmiana języka wyświetlania nie wpływa na zawartość strony lub dane przechowywane w programie – jest w stu procentach bezpieczna i praktyczna szczególnie w tych firmach, w których do profilu firmy ma dostęp więcej niż jeden użytkownik.

Obsługa wielu walut

Decyzja o wprowadzeniu rosyjskojęzycznej wersji programu Melpe była podyktowana zapotrzebowaniem rynku na takie rozwiązanie i faktem, że wielu przedsiębiorców działających na terenie polski i korzystających z naszego programu fakturowego posługuje się na co dzień językiem rosyjskim. Dbając o wielojęzyczność programu Melpe nie mogliśmy jednak zapomnieć o ważnej kwestii wyboru walut na fakturach – przedsiębiorcy wystawiający faktury z pomocą naszego programu współpracują z kontrahentami nie tylko na terenie Polski, ale i w wielu innych krajach świata i w ich rozliczeniach istotne może okazać się wystawianie faktury w walucie obcej. Możliwość zmiany waluty domyślnej dla faktury (a także kartoteki klienta) możliwa jest na poziomie tworzenia nowego dokumentu, w polu wyboru waluty.

Faktury w wersji rosyjskojęzycznej

Przedsiębiorcy współpracujący z kontrahentami w Rosji lub porozumiewającymi się w języku rosyjskim mogą korzystać w Melpe z rosyjskojęzycznej wersji programu, ale także z możliwości tłumaczenia wystawianych faktur na język rosyjski. Możliwość zmiany domyślnego języka faktury wprowadziliśmy zarówno na poziomie kartoteki kontrahenta, jak i w formularzu przygotowania nowego dokumentu. Klikając w zakładkę „Dodatkowe” przy edycji danych kontrahenta lub danych na fakturze istnieje możliwość wyboru pomiędzy polską wersją językową faktury, wersją domyślną (w języku polskim) oraz wersjami polsko-angielską, polsko-niemiecką i polsko-rosyjską.

W przypadku tłumaczenia faktur wszystkie informacje na dokumencie pojawią się w języku polskim i dodatkowo, w nawiasie, w wybranym języku obcym. Takie rozwiązanie pozwala nam nie tylko zapewnić naszym klientom wygodę w prowadzeniu działalności i sprzedaży dla kontrahentów zagranicznych, ale też pozostawia zgodność wystawianych faktur z polskim prawem i pozwala uniknąć sytuacji, w których w trakcie kontroli konieczne będzie przedstawienie oficjalnych tłumaczeń wszystkich faktur wystawionych w języku obcym.

Zgodnie z polskim prawem nie ma przeciwwskazań do tego, by faktury pomiędzy przedsiębiorcami były wystawiane w języku obcym lub wersji obcojęzycznej, podobnie jak nie ma przeciwwskazań do tego by program do fakturowania był dostępny w języku obcym. Ważne jest jedynie to, by księgi przychodów i rozchodów polskich podatników były prowadzone w języku polskim. Język dowodów księgowych, w tym faktur, może być inny niż polski, o ile przedsiębiorca będzie na wypadek kontroli miał możliwość przedstawienia ich w języku polskim.