Najnowsze aktualizacje w Melpe – 06.2021

W piątek czerwca 2021 roku wprowadziliśmy nowe funkcjonalności w Melpe pozwalające usprawnić pracę oraz zwiększyć możliwości oprogramowania. Aktualizacja dotyczy następujących kwestii:

  1. Możliwość dodania firm bez NIP oraz działalności z tym samym numerem identyfikacji podatkowej
  2. Nowe funkcje podczas wysyłania faktur i przypomnień o płatności
  3. Zmiany w rozrachunkach

Poniżej omówione zostały w szczegółach poszczególne aktualności.

1. Dodawanie firm do Melpe

1.1. Działalność bez NIP

W celu dodania firmy bez numeru identyfikacji podatkowej, podczas uzupełniania danych firmy w programie, należy zaznaczyć  opcję „Działalność niezarejestrowana (brak NIP)”, dzięki czemu  system nie będzie wymagał podania numeru NIP.

Ponieważ działalność nierejestrowane polega na wykonywaniu czynności opodatkowanych na niewielką skalę, może ona korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W związku z tym
w kolejnym kroku należy wskazać podstawę prawną zwolnienia z VAT.

1.2. Różne działalności w  obrębie jednego NIP

Kolejnym szczególnym przypadkiem, są różne działalności w obrębie jednego numeru identyfikacji podatkowej. Wprowadzona aktualizacja pozwala na dodanie kolejnej działalności do programu w przypadku gdy już istnieje baza firmy z takim numerem NIP.

Podczas dodawania kolejnej firmy z takim samym numerem NIP program poprosi o potwierdzenie czy chcemy kontynuować dodawanie kolejnej bazy.

2. Nowe funkcje podczas wysyłania faktur oraz przypomnień o braku płatności

2.1. Podpowiedź adresów e-mail z kartoteki kontrahenta

Podczas wysyłania dokumentów i przypomnień, program automatycznie wypełnia domyślny adres mailowy z kartoteki kontrahenta, na który zostanie wysłana wiadomość. Podpowiada również pozostałe adresy mailowe zapisane na kartotece kontrahenta, które można wybrać dodatkowo jako adresatów wiadomości.

Do prawidłowego działania tej funkcjonalności wymagane jest uzupełnienie kartoteki kontrahenta na zakładce Kontakty.

2.2. Możliwość podglądu i edycji treści wysyłanych wiadomości

Kolejna zmiana dotyczy możliwości podglądu i edycji treści wysyłanej wiadomości.

Po rozwinięciu opcji „Pokaż treść wiadomości”, poniżej wyświetli się widok wysyłanej wiadomości e-mail.

Na dole wiadomości znajduje się przycisk Edytuj, który umożliwia wprowadzenie zmian w treści wiadomości.

2.3. Wersja przypomnień o braku płatności z wyliczoną kwotą odsetek

Podczas wysyłania przypomnienia o płatności pojawiła się  możliwość wyboru wersji powiadomienia o braku płatności z wyliczoną kwotą odsetek na dzień wysyłki przypomnienia.

Wybór wersji odbywa się poprzez znaczenie opcji „Wersja z kwotą odsetek”.

Również w przypadku automatycznych przypomnień o płatnościach, możliwy jest wybór wersji z naliczoną kwotą odsetek.

3. Rozrachunki

3.1. Wydruk wezwania do zapłaty na liście rozrachunków

Na liście rozrachunków dodana została funkcja wydruku wezwania do zapłaty, która obok wysyłanych na adres e-mail przypomnień o płatności jest elementem poprawiającym płynność finansową.

Podobnie jak w przypadku ponagleń mailowych można wybrać wydruk wezwania do zapłaty z naliczoną na dzień sporządzenia wydruku kwotą odsetek lub z samą kwotą należności.

3.2. Historia wysyłanych ponagleń

Wysłanie z programu wiadomości e-mail z przypomnieniem o płatności odnotowywane jest w dwóch miejscach.

Na liście rozrachunków w kolumnie Status widoczne są ikony obrazujące wysłanie i odczytanie ponaglenia przez kontrahenta.

Dostępne opisy statusów:

  • Wysłane przypomnienie o płatności
  • Wysłane kolejne przypomnienie o płatności
  • Odczytane przypomnienie o płatności

Informacje o wysłaniu ponaglenia do klienta rejestrowane są również na zakładce TimeLine konkretnej faktury.

3.3. Wydruk dokumentów kasowych KP i KW

Kolejna nowa funkcjonalność w obrębie rozrachunków dotyczy możliwości wydruku dokumentów kasowych KP i KW.

Drukowanie dokumentów możliwe jest w menu Rozrachunki na liście płatności.

Nowe funkcje w programie do faktur Melpe

Stale podnosimy użyteczność korzystania z naszego systemu w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników. W przypadku pytań dotyczących wprowadzonych zmian oraz propozycji usprawnienia programu prosimy o kontakt e-mailowy: pomoc@melpe.pl