Rejestracja użytkownika i dodanie firmy

Rejestracja użytkownika

Dodawanie nowego użytkownika odbywa się na stronie https://melpe.pl/ po wybraniu w prawym górnym rogu przycisku REJESTRACJA.

 

Oprogramowanie do fakturowania - rejestracja

 

Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę na poprawne podanie adresu e-mail, ponieważ powiązane jest z nim konto Użytkownika w systemie.

Adres e-mail jest loginem użytkownika. Również na ten adres kierowana będzie wszelka korespondencja z programu.

Hasło użytkownika i jego siła jest ważnym elementem kontroli dostępu do danych. Dlatego hasło użytkownika powinno się składać z minimum 8 znaków i kombinacji cyfr i znaków:

Melpe - ustawienie hasła

Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji w systemie zostanie utworzone konto użytkownika, a na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji. Następnym krokiem jest dodanie firmy w programie Melpe.

Dodanie firmy

Następnym krokiem, po rejestracji użytkownika, jest dodanie firmy poprzez kliknięcie na kafelek z napisem Dodaj firmę.

Dodawanie firmy - program do fakturowania Melpe

Uzupełnianie danych rozpoczynamy od podania krótkiej unikalnej nazwy, która będzie identyfikatorem firmy w systemie. Po wprowadzeniu numeru NIP aktywny staje się przycisk Pobierz dane z GUS.

Melpe - GUS

Kliknięcie na przycisk POBIERZ DANE Z GUS spowoduje automatyczne wypełnienie pozostałych danych adresowych na podstawie bazy firm. W Melpe możliwe jest również prowadzenie działalności nierejestrowanej. Wybór tej opcji powoduje że nie musimy wypełniać pola NIP. Założenie takiej działalności wiąże się z oznaczeniem jej jako zwolniona z VAT.

Program do fakturowania - dane firmy Po weryfikacji danych firmy i wprowadzeniu ewentualnej korekty, przechodzimy do następnego kroku uzupełniania danych dodatkowych takich jak logo, numer konta bankowego. Zarówno numer rachunku bankowego oraz logo będzie widoczne na wydruku faktury wystawionej w programie. Uzupełnienie tych danych można pominąć i dokończyć później w ustawieniach firmy.

Melpe - dodawanie logo

W kolejnym etapie należy zaznaczyć poprawne informacje związane ze statusem podatnika VAT.

Melpe - wybór urzędu skarbowego

Od wskazania prawidłowych ustawień zależy poprawne działanie systemu i prawidłowy wydruk faktur sprzedaży. W przypadku Podatników zwolnionych z VAT należy wskazać podstawę prawną takiego zwolnienia.

Melpe - wybór VAT

W ostatnim kroku zakładamy firmę na okres testowy 30 dni. Okres testowy jest w pełni darmowy i nie wymusza dokonania zakupu licencji. Po upływie 30 dni dostęp do firmy zostaje zablokowany. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na wykup licencji baza firmy po upływie 3 miesięcy zostanie usunięta z systemu.

Program do faktur cennik

Dodanie kolejnej firmy

Każdy zarejestrowany użytkownik programu Melpe może dodać jedną lub więcej firm, którymi będzie zarządzał za pomocą jednego konta użytkownika. Dodanie kolejnej firmy odbywa się poprzez wybór odpowiedniej opcji rozwijając w górnym menu programu przycisk z nawą firmy do której użytkownik jest obecnie zalogowany.

Melpe - dodawania kolejnej firmy

Po wybraniu opcji DODAJ FIRMĘ postępujemy analogicznie jak podczas dodawania pierwszej firmy. Dodanie kolejnej firmy do systemu Melpe możliwe jest również z poziomu listy dostępnych firm dla użytkownika. Przejście do listy firm odbywa się przez wybranie opcji Zmień firmę lub poprzez ustawienia użytkownika.Melpe - Lista firm