Faktura kosztowa a zakupowa

Istnieją dwa rodzaje faktur, które firmy wykorzystują do rejestrowania swoich transakcji: faktury zakupowe i faktury kosztowe. Choć oba rodzaje faktur służą do tego samego celu – udokumentowania sprzedaży lub transakcji – istnieją między nimi pewne kluczowe różnice. Faktura zakupu to faktura wystawiana przez sprzedawcę nabywcy za zakupione towary lub usługi. Faktura tego typu zazwyczaj zawiera dane kontaktowe sprzedawcy, datę sprzedaży, opis sprzedanych towarów lub usług, ilość tych towarów lub usług, cenę jednostkową, całkowitą kwotę należności oraz wszelkie należne podatki. Z kolei faktura kosztowa to faktura wystawiana przez przedsiębiorstwo na rzecz innej strony – np. osoby fizycznej lub innego przedsiębiorstwa – za poniesione wydatki. Ten rodzaj faktury zazwyczaj zawiera datę poniesienia wydatku, opis zakupionej pozycji lub usługi, ilość tych pozycji lub usług, cenę jednostkową, łączną kwotę do zapłaty oraz wszelkie należne podatki Faktury zakupu są zwykle stosowane przez firmy, które sprzedają produkty lub towary