Zobacz najnowsze artykuły blogowe

Import/Export Melpe

Import/Export w Melpe

Nadarzyć się może potrzeba konieczności importowania lub exportowania danych. W systemie Melpe takie opcje znajdziemy w zakładce Ustawienia. W bocznym ...
Produkty Melpe

Produkty w Melpe

Panel zarządzania kontrahentami znajdziemy w podzakładce Towary zakładki Kartoteki. Pojawi się lista towarów oraz opcje z nimi związane. W celu ...
Dodawanie nowego kontrahenta Melpe

Dodawanie nowego kontrahenta w Melpe

Panel zarządzania kontrahentami znajdziemy w podzakładce Kontrahenci zakładki Kartoteki.Pojawi się lista dodanych kontrahentów oraz opcje z nimi związane. W celu ...