Ile dni na wystawienie refaktury?

Refaktura powinna być wystawiona w ciągu 7 dni od daty dostawy towaru lub zakończenia wykonania usługi. Obowiązek podatkowy VAT powstaje na zasadach ogólnych, tak więc data zakończenia wykonania usługi określa obowiązek podatkowy.