Edycja danych firmy w Melpe

W trakcie użytkowania programu, użytkownik posiadający uprawnienia administratora, może zmieniać lub uzupełniać dane ewidencyjne firmy takie jak nazwa, adres siedziby, logo lub dane kontaktowe. Edycja danych firmy możliwa jest po wybraniu z górnego menu USTAWIENIA i odpowiednio opcji: DANE FIRMY, RACHUNKI BANKOWE, DANE KSIĘGOWE.Melpe - wybór menuDane firmy można również zmienić z poziomu listy dostępnych firm. Z rozwijanego menu w prawym dolnym rogu kafelka odpowiadającego wybranej firmy, wybieramy opcję EDYTUJ DANE.Melpe - edycja danych firmy