Faktura sprzedaży – kluczowe informacje
W Polsce faktura jest podstawowym dokumentem świadczącym o sprzedaży towarów lub wykonaniu usługi. Każdy przedsiębiorca ma z nią do czynienia w chwili dokonywania transakcji. Kluczowe znaczenie ma poprawne wystawienie  faktury sprzedaży oraz czas, w którym należy to zrobić. Przepisy podatkowe jasno określają zasady, które każdy handlowiec musi przestrzegać. Jak to wygląda w przypadku faktur sprzedaży?

Co to jest faktura sprzedaży?

Faktura sprzedaży to podstawowy dokument, który jest potwierdzeniem dokonanej sprzedaży lub zakupu opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Stanowi również podstawę prawidłowego rozliczenia podatku. W sytuacji, kiedy transakcja jest zwolniona z opodatkowania przedmiotowo lub podmiotowo nie ma obowiązku wystawienia faktury. Faktura sprzedaży inaczej zwana Faktura VAT (jeśli sprzedawca jest VAT-owcem), to najpopularniejszy rodzaj wystawianego dokumentu potwierdzającego sprzedaż towarów lub wykonania usługi przez przedsiębiorców. Nabywcą może być inna firma lub osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Nie ma obowiązku, aby na fakturze sprzedaży umieszczać zapis „Faktura VAT”.

Jakie dane muszą być zamieszczone na fakturze sprzedaży?

Przy wystawianiu faktur konieczne jest umieszczenie na niej podstawowych danych, do których należą:
 • data wystawienia dokumentu;
 • kolejny numer faktury;
 • imiona i nazwiska bądź nazwę podatnika oraz nabywcy wraz z adresami;
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy;
 • data zakończenia dostawy lub wykonania usługi;
 • data otrzymania zapłaty (jeśli została uiszczona przed sprzedażą i jest inna niż data wystawienia);
 • ilość, miara lub liczba sprzedawanych towarów bądź zakres świadczonej usługi;
 • cena jednostkowa;
 • kwoty wszystkich obniżek lub rabatów, których udziela sprzedający;
 • wartość sprzedaży netto;
 • stawkę podatku;
 • wartość sprzedaży netto z uwzględnieniem podziału na sprzedaż, która jest objęta poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną;
 • kwota podatku od całości wartości sprzedaży netto z uwzględnieniem podziału kwoty dotyczącej poszczególnych stawek podatku;
 • należność ogółem;
Ważne jest, aby faktura sprzedaży była wystawiona prawidłowo, zawierając wszystkie powyższe dane.

Wzór wystawionej faktury VAT w programie MelpeWzór wystawionej faktury sprzedaży w oprogramowaniu Melpe. System daje możliwość wyboru jednego z 5 szablonów faktur.

 

Kiedy wystawia się fakturę sprzedaży?

To, jakie zasady obowiązują przy wystawianiu faktur, zamieszczone są w art. 106-108 ustawy mówiącej o podatku od towarów i usług. Przepisy te informują o obowiązku wystawienia stosownego dokumentu nie tylko po transakcji, ale również przed jej dokonaniem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura musi być wystawiona do 15 dnia następnego miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Zapis ten dotyczy także wystawienia faktur w przypadku żądania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednak taki zamiar musi być zgłoszony do końca miesiąca, w którym odbyła się transakcja.
Przedsiębiorca ma również prawo wystawić fakturę, jeszcze przed sprzedażą bądź otrzymaniem zapłaty, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem transakcji. Najczęściej jest ona wystawiana w przeciągu 7 dni. Warto pamiętać, że data sprzedaży na fakturze jest ważna do określenia powstania obowiązku podatkowego.

Jak prawidłowo wystawić fakturę sprzedaży?

Odnosząc się do prawidłowego wystawienia faktury, najwięcej wątpliwości budzi jej data. W przypadku, kiedy transakcja jest dokonana w dniu sporządzenia dokumentu, sytuacja jest prosta, natomiast inaczej jest, kiedy najpierw zostaje wystawiona faktura, a w późniejszym czasie finalizuje się transakcję. W takim przypadku konieczne jest umieszczenie zapisu zarówno odnoszącego się do daty wystawienia dokumentu, jak i sprzedaży towaru (dokonania dostawy) lub wykonania usługi. Faktura sprzedaży - proces dodania faktury w Melpe

Proces wystawiania faktury sprzedaży w programie do fakturowania Melpe.

 

Faktura sprzedaży, księgowanie – jak zrobić to prawidłowo?

Przy księgowaniu faktury sprzedaży istotna jest, aby była ona prawidłowo sporządzona. Największym problem stanowi data, ponieważ przychód powstaje w chwili wydania towaru, czy też wykonania usługi. Przykładowo w sytuacji, kiedy transakcja została wykonana np. 31 marca, a stosowny dokument został sporządzony 1 kwietnia, to prawidłowym zapisem podatkowym będzie 31 marca. Z kolei księgowanie faktury sprzedaży w rejestrze VAT będzie z datą kwietniową. Ważne jest, że każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż towarów lub usług. W przeciwnym wypadku podlega on odpowiedzialności zgodnie z kodeksem karnym skarbowym. Najczęściej stosowaną karą jest grzywna w wysokości do 180 stawek dziennych. Sankcję grożą również w sytuacji nierzetelnego wystawienia dokumentu.

Faktura sprzedaży w Melpe

Program do fakturowania Melpe umożliwia proste i szybkie wystawianie faktury w zaledwie 7 sekund. W celu wystawienia faktury sprzedaży należy przejść do zakładki Dokumenty – Faktura i kliknąć Dodaj. Melpe daje możliwość także bezpośredniego wysłania faktury do odbiorcy, powiązanie faktury sprzedaży z fakturą zaliczkową oraz ustawienia języka faktury.