Nowe funkcjonalności – Aktualizacja 22.09.2021

Rozwijamy nasz program do faktur zgodnie z zakładanym planem, ale także na podstawie opinii naszych użytkowników. W tym miesiącu przygotowaliśmy kilka istotnych zmian w Melpe.

Lista zmian:

1. Faktury sprzedaży w trybie VAT OSS

Możliwość wystawiania faktur sprzedaży związanych z wysyłką towarów do odbiorców indywidualnych  z innego kraju UE, według obowiązującej stawki VAT w kraju nabywcy.

2. Zmiana wyglądu maili wysyłanych z systemu do klientów

  • e-mail z dokumentem sprzedaży,
  • e-mail z przypomnieniem o braku płatności,
  • e-mail z przypomnieniem o braku płatności z wyliczoną kwotą odsetek.

3. Zmiana wizualna kartotek towarów, kontrahentów i wystawiania faktur

Jest to pierwsza z serii zmian graficznych, które mają na celu uatrakcyjnić i ujednolicić wyląd różnych okien i funkcji w programie.

Szczegółowy opis wszystkich zmian przedstawiamy poniżej.

1. Możliwość wystawiania faktur w trybie VAT OSS

Pakiet e-commerce wprowadzony we wszystkich krajach UE, zmienił  zasady opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży towarów wysyłanych do odbiorców indywidualnych z innego kraju UE.

Przedsiębiorca, który chce odprowadzać VAT według kraju nabywcy, bądź jest do tego zobligowany bo np. przekroczył limit 42 tys. zł, może zdecydować czy chce rejestrować się do VAT w kraju nabywcy towaru, czy woli skorzystać z tzw. jednego okienka i odprowadzać podatek zagraniczny za pośrednictwem polskiego urzędu w ramach procedury OSS.

Przedsiębiorcy zgłoszeni do procedury VAT-OSS mogą w Melpe wystawiać faktury ze stawką VAT obowiązującą w danym kraju UE. W tym celu należy przejść do USTAWIENIA a następnie DANE KSIĘGOWE i zaznaczyć opcję Aktywny VAT OSS.

Od tego momentu wystawiając fakturę dla kontrahenta indywidualnego z innego kraju UE użytkownik ma możliwość wyboru stawek VAT obowiązujących w państwie kontrahenta.

Tworząc kartotekę kontrahenta należy pamiętać o oznaczeniu na kartotece Osoba fizyczna i wyborze odpowiedniego kraju w adresie.

2. Zmiana wyglądu maili wysyłanych z systemu do klientów

Wprowadzona została nowa szata graficzna powiadomień wysyłanych z programu do kontrahentów.

2.1. Powiadomienie o wystawionej fakturze – wyślij fakturę

2.2. Powiadomienie przypominające o płatności – wyślij przypomnienie

Treść przypomnienia o płatności jest zależna od momentu, w którym takie powiadomienie wysyłamy. System automatycznie wstawia tekst w zależności czy:

  • wysyłamy przypomnienie przed upływem terminu płatności faktury – Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę;
  • wysyłamy przypomnienie w dniu, w którym upływa termin płatności faktury – W dniu dzisiejszym mija termin płatności faktury;
  • wysyłamy przypomnienie po upływie terminu płatności –   Przypomnienie o płatności z informacją o ilości dni po terminie.

Istnieje również możliwość zautomatyzowania tego procesu – USTAWIENIA I AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA. Program automatycznie będzie wysyłał powiadomienia do kontrahentów, którzy mają nierozliczone faktury sprzedaży. Należy pamiętać o wpisaniu adresów e-mail na kartotekach kontrahentów w zakładce Kontakty.

3. Zmiana wyglądu okna wprowadzania dokumentów i kartotek.

Rozpoczęliśmy proces, który ma na celu ujednolicić wygląd poszczególnych okien w programie. Jednym z nich jest okno wystawiania faktury.

Zmiany w programie do faktur Melpe

Jesteśmy zintegrowani z naszą społecznością, dlatego też z chęcia wsłuchujemy się w opinie i informacje od naszych użytkowników. Zachęcamy do wysyłania wiadomości poprzez adres e-mail: pomoc@melpe.pl