Procedury sprzedaży JPK_V7

Procedury sprzedaży JPK_V7 to kolejne, obok kodów GTU, obowiązkowe oznaczenia transakcji sprzedaży, które należy wykazać w deklaracji JPK_V7 za październik.

Przypisanie poszczególnych procedur zastosowanych na fakturze dotyczy całego dokumentu. Na jednym dokumencie można wskazać kilka procedur jednocześnie np. TP i MPP.

Wybór konkretnych procedur odbywa się poprzez wskazanie pozycji z listy wielokrotnego wyboru. Po ustawieniu kursora na którymś z kodów pokazuje się opis danej procedury.

Automatyzacja przypisywania kodów procedur do dokumentów GTU

Dla ułatwienia wprowadziliśmy pewną automatyzację przypisywania poszczególnych kodów procedur do dokumentów:

kod TP

Transakcja z podmiotem powiązanym wstawi się automatycznie jeżeli na fakturę wybierzemy kontrahenta, który na kartotece oznaczony jest jako kontrahent powiązany:

kod MPP

Metoda podzielonej płatności – Split payment ustawi się na dokumencie, którego wartość brutto przekroczy 15 tys. zł i gdy jedną z pozycji na dokumencie będzie kartoteka, wybrana z listy towarów, oznaczona symbolem MPP:

Oznaczenie na fakturze procedury MPP, zarówno automatyczne jak i ręczne, skutkuje pojawieniem się na wydruku faktury oznaczenia „Wystawiona w trybie MPP”:

Zastosowane procedury sprzedaży oraz kody GTU widoczne są w kolumnie JPK_VAT na liście dokumentów. Jest to dodatkowe pole, które można wybrać z dostępnej listy. Te informacje zawiera również plik eksportu listy dokumentów do Excela.

Edytując słownik Procedur JPK_V7  w ustawieniach firmy użytkownicy będą mieli możliwość wyboru tylko tych kodów, które rzeczywiście ich dotyczą. Tylko aktywne kody będą podpowiadane na fakturach.

Miłego fakturowania! Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas: pomoc@melpe.pl.